Besiktning

Besiktning

Det finns många olika typer av besiktningar som vi kan hjälpa Dig med. För att skorstensfejaren ska kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att han i förväg vet orsaken till besiktningen. Här följer några olika typer av besiktningar.

Statuskontroll av eldstad och skorsten

För att vara säker på att din eldstad och skorsten är säker att elda i måste du beställa en statuskontroll av dessa. Den måste kontrolleras innan den får tas i bruk igen.

Skorstenen kan vara igensatt av både fågelbo och nedfallen sot.
Skorstenen kan vara vittrad.
Det kan finnas rostangrepp på både rökkanal och eldstad.
Uppstigningsanordningar kan vara bristfälliga eller saknas. (Måste vara godkända för att eldstaden ska få tas i bruk)


Kontroll av skorsten efter soteld

Om en soteld inträffar ska du först ringa räddningstjänsten på 112. Efter sotelden som kan ge temperaturer på över 1 000ºC kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Du ska därför beställa en besiktning av skorstenen så att skorstensfejarmästaren får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Installationsbesiktning

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal ska anmälan alltid göras av fastighetsägaren till byggnadsnämnden i din kommun. 

När installationen är klar måste den besiktigas där skorstenen, eldstad och uppstigningsanordningar kontrolleras. Ett besiktningsprotokoll utfärdas efter besiktningen. 


Försäljning eller köp av fastighet

Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant ska kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel.
För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att Du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

Sprängbesiktning

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador ska Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena ska en efterbesiktning utföras.

Hur denna typ av besiktning ska gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.